ឆ្នាំ​២០១៦​មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ បាន​ឈប់​សម្រាក ២៨ ថ្ងៃ​

ភ្នំពេញ: រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានចេញ​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ប្រតិទិន​ឈប់សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្ត្រីរាជកា​រ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦ ដោយបាន​សម្រេច​ឲ្យ​ឈប់​សម្រាក​រយៈពេល​២៨​ថ្ងៃ តាមរយៈ​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ជាតិ បុណ្យ​អន្តរជាតិ​។​

​បើតាម​សម្តេច​តេ​ជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដែល​បាន​បោះត្រា និង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុក្រឹត្យ​នេះ បាន​មានប្រសាសន៍ថា បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទាំងឡាយណា ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ផ្ទុយ​ពី​អនុក្រឹត្យ​នេះ ត្រូវ​ចាត់ទុកជា​និរាករណ៍ ហើយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួលបន្ទុក​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ គ្រប់​ក្រសួង ស្ថាប័ន អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី និង​ខេត្ត ត្រូវអនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​នេះ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ចុះហត្ថលេខា​តទៅ​៕​

ឆ្នាំ​២០១៦​មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ បាន​ឈប់​សម្រាក ២៨ ថ្ងៃ​
ឆ្នាំ​២០១៦​មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ បាន​ឈប់​សម្រាក ២៨ ថ្ងៃ​

ឆ្នាំ​២០១៦​មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ បាន​ឈប់​សម្រាក ២៨ ថ្ងៃ​