លោក​ទាវ សៀង ចាន់​ហេង ប្រារព្ធ​ពិធី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សាកល តាមបែប​ព្រះពុទ្ធសាសនា​

ដំណឹងថ្មី៖ ​ទោះបីជា​ពិធីបុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សាកល​ត្រូវគេ​ដឹងថា ជា​ពិធីបុណ្យ​មួយ​ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ខាង​ប្រទេស​ប៉ែក​អ៊ឺរ៉ុប​ក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែ​ក្នុងឱកាស​ឆ្នាំ​២០១៥​ឈានចូល​២០១៦​នេះ មាន​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ស្ទើរតែ​ទូទាំងប្រទេស​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​នេះ​ឡើង​។ ភាគច្រើន​កម្មវិធី​នេះ​គេ​សង្កេតឃើញថា មាន