តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងដ៏សិចស៊ីក្នុងក្រុមចម្រៀងនារី Bambino កូរ៉េខាងត្បូង នាង Hadam បានធ្វើរឿងស្រើបស្រាលមួយទៀតហើយក្នុងពេលដែលកំពុងសម្តែងនៅលើឆាកប្រគំតន្រ្តីមួយ ។ កន្លងមកគេសំគាល់ឃើញថា តារាចម្រៀងស្រីដែលជាប់ឈ្មោះជាតារាចម្រៀងហ៊ានសម្តែងរោលរាល និង សិចស៊ីបំផុតក្នុងវិស័យចម្រៀង K-pop នាង Bambino នេះ បានធ្វើរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅលើឆាកប្រគំតន្រ្តីផ្សេងៗនាពេលកន្លងមក ។

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តួយ៉ាងដូចជាកាលពីប៉ុន្មានខែមុន នាងបានឡើងសម្តែងនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីមួយដោយមិនមានស្លៀកខោក្នុងឡើយ នៅក្នុងពេលនោះដែរមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានថតវីដេអូជាប់កេរ្ត៍ិខ្មាសរបស់នាង ហើយបាននាំគ្នាបង្ហោះចែកចាយល្បីពេញ Internet ទៀតផង ។

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

សម្រាប់ការសម្តែងដ៏ទាក់ទាញរបស់ Hadam នៅពេលថ្មីៗនេះវិញ នាងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនោះមិនអាចទប់សំឡេងហ៊ោកញ្ច្រៀវបានឡើយ ដោយសារតែនាងបានប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកស្រោចលើខ្លួនរបស់នាងទាំងខណៈពេលកំពុងរាំនៅលើឆាក ។

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

ដោយទង្វើនេះដែរបានបណ្តាលឲ្យរាងកាយរបស់នាងទទឹកជោក មើលធ្លុះដល់សាច់ក្នុងពិសេសត្រង់ចំណុចដើមទ្រូងដែលមើលទៅរោលរាលបំផុត ប៉ុន្តែសម្រាប់នាង Hadam  ផ្ទាល់ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ ហើយថែមទាំងបន្តបញ្ចេញក្បាច់រាំធម្មតា ។ ចំពោះការសម្តែងដ៏ស្រើបស្រាលរបស់តារាចម្រៀងកំពូលសិចស៊ី នាង Hadam នេះដែរបានក្លាយទៅជាចំណីចក្ខុដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ចុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះនៅលើកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គម ៕ (ប្រភព កូរ៉េប៊ូ ) កុសល

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)

តារាចម្រៀង K-pop នាង Hadam ប្រើទឹកសុទ្ធមួយដបមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ (មានវីដេអូ)