ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?

កូរ៉េ៖ យើងបានដឹងស្រាប់ហើយថា រូបភាពរបស់តារាល្បីៗ តែងតែធ្វើការកែតម្រូវរហូតដល់ ស្អាតឥតខ្ចោះ មុនពេលបង្ហាញទៅកាន់ ទស្សនិកជនតាមរយៈទស្សនាវដ្តី ឬគេហទំព័រនានា តែសំខាត់ការកែតម្រូវ ឬ កាត់តនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកំរិតណា ហើយខាងក្រោមនេះ Loooking TODAY សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្ត មកទស្សនារូបភាពរបស់ តារាកូរ៉េមួយចំនួន ក្នុងពេលកំពុងថតរូប និងពេលកែរួច ។

1.តារាម៉ូដែលនាង Shin Se Kyung ពេលថតរូបឲ្យម៉ូដខោ Buckaroo

ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?

2. Ga Inសមាជិក Brown Eyed Girls រូបភាពសម្រាប់ ទស្សនាវដ្តី ELLE

ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?

3. តារាសម្តែងនាង Cha Tae Hyun និង Jessica Gomes ថតស្ពតរួមគ្នា

ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?

4. តារាសម្តែង នាង Son Dam Bi រូបភាពផ្សព្វផ្សាយឲ្យអាងទឹក “Ocean World”

ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?

5. នាង Nana សមាជិកក្រុមចម្រៀង បង្ហាញម៉ូដឈុតម៉ាក JUVIS មិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នានោះទេដោយសាររាងរបស់នាងស្អាតស្រាប់

ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?

6. តារាសម្តែងនាង Cha Ye Ryun មានរូបភាពស្អាតទាំងពេលកែនិងមិនទាន់កែ ៕

ទស្សនា រូបភាពតារាកូរ៉េ ពេលកំពុងពេលថត និងពេលថតរួច តើមានអ្វីខុសគ្នាទេ ?