សង្គម​​ស៊ីវិល​សាទរ​​ការ​​រឹត​បន្តឹង​​ច្បាប់​​ចរាចរណ៍​ថ្មី​ តែ​​ស្នើ​​អាជ្ញាធរ​​អនុវត្ត​​ឲ្យ​​បាន​​ជាប់​​លាប់​

ការ​រឹត​បន្តឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ នៅ​ដើម​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដោយ​មាន​ការ​ដាក់​ពង្រាយ​កង​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ជាង​១​ពាន់​នាក់ នៅ​តាម​គោលដៅ​ប្រមាណ​១៧០​កន្លែង ទូទាំង​ប្រទេស​។ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ចរាចរណ៍ បានសម្ដែង​ការ​សាទរ​ចំពោះ​វិធានការ​នេះ ប៉ុន្តែ​ស្នើ​​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ជាប់​លាប់ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ឲ្យ​បាន អត្រា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​។