ផល​វិបាក​នៃ​ការ​គេង​ដោយ​ដាក់​ទូរស័ព្ទ​អោយ​ញ័រ​នៅ​ក្បែរខ្លួន!

ការគេង នរណាៗ ក៏ត្រូវការ ជាចាំបាច់ ដែរ ប៉ុន្តែបើ យើងគេង ដោយមិនបាន ចាប់អារម្មណ៍ ពីបញ្ហាមួយចំនួន ដូចជាគេង ដោយដាក់ទូរសព្ទ័ នៅក្បែរខ្លួន រួចហើយ គេង ដល់ ពេលនោះ មានអ្នកដទៃ Call មកអ្នក ធ្វើអោយ ទូរសព្ទ័ញ័រ នៅពេល ដែលយើង កំពុងតែគេង វាអាចនឹង បង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ដល់សុខភាព របស់យើង ដោយមិន ដឹងខ្លួន។

ផល​វិបាក​នៃ​ការ​គេង​ដោយ​ដាក់​ទូរស័ព្ទ​អោយ​ញ័រ​នៅ​ក្បែរខ្លួន!

តើប្រិយមិត្ត បានដឹងពី បញ្ហាអស់ទាំង នោះឫនៅ? បើសិនជាមិន ទាន់ដឹង នោះទេ ឥលូវនេះ យើងនឹងបង្ហាញពី បញ្ហាមួយចំនួន អំពីវា ដែលយើងបាន ធ្វេសប្រហែសទុក ទូរសព្ទ័នៅ ក្បែរខ្លួន រួចគេងដោយ មិនបាន គិតពី បញ្ហាអស់ ទាំងនោះ មានដូចជា៖

  1. ធ្វើអោយខួរ ក្បាលរបស់យើង អាចកើតជា ជំងឺមហារីក ខួរក្បាល
  2. អាចជាហេតុធ្វើអោយឈឺក្បាល និងឈឺចុកចាប់ នៃសាច់ដុំ
  3. ជំរុញអោយ ខួរក្បាល របស់យើង មានការ ខូចខាត ជាច្រើន ដូចជាមានការ ចងចាំ មិនសូវល្អ, ធ្វើអ្វីឆាប់ ភ្លេចភ្លាំង ជាដើម។

ដើម្បីកុំអោយ បញ្ហាទាំងអស់នេះ កើតមានឡើង មកលើខ្លួន របស់យើងនោះ ដូចនេះ យើងគប្បី មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ជានិច្ច ជាពិសេស កុំដាក់ទូរសព្ទ័ នៅក្បែរខ្លួន ជាដាច់ខាត នៅពេល កំពុងគេងលក់ស្រួល ចៀសវាង ការប៉ះពាល់ ទៅដល់ ខួរក្បាល របស់យើង។

  • ដោយ: Sambath
  • 2:10 PM, 02 January
  • ប្រភព: Steth News
  • Tag: សុខភាព