តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង


តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

​​ប្រិយមិត្ត​ដែល​និយម​ទស្សនា​រឿង​តុក្កតា​ប្រាកដ​ជា​យល់​ថា​តួអង្គ​នីមួយៗ​គឺ​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​មនុស្ស​ពិត​ទៅ​ទៀត​ ប៉ុន្តែ​ពេល​ដែល​​តួអង្គ​ទាំង​នោះ​ក្លាយ​ជា​​មនុស្ស​​ពិត​​វា​អាច​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តួ​តុក្កតា​ផង​ក៏​ថា​បាន។ ចង់​ដឹង​ថា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​ឬ​យ៉ាង​ណា​នោះ​ទៅ​ទស្សនា​រូបភាព​ដែល​បង្កើត​ដោយ​លោក​ Jirka Väätäinen ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

- Elsa រឿង​ “Frozen”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

 

​​​- Jasmine រឿង​ “អាឡាដាំង”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

 

- Jane រឿង​ “Tarzan”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Megara រឿង​ “Hercules”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Pocahontas រឿង​ “Pocahontas”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Rapunzel រឿង​ “Tangled”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Ariel រឿង​ “ទេព​មច្ឆា​”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- ព្រះនាង​ព្រិល​ស​ រឿង​ “ព្រះនាង​ព្រិល​ស”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Cinderella រឿង​ “Cinderella”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Merida រឿង​ “Brave”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Belle រឿង​ “Beauty and the Beast”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Aurora រឿង​ “Sleeping Beauty”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង

 

- Anna រឿង​ “Frozen”

 

តួអង្គ​តុក្កតា​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ពិត​ស្រស់​ស្អាត​​បែប​នេះ​ឯង
ក្នុង​ចំណោម​តួអង្គ​ខាង​លើ​ប្រិយមិត្ត​យល់​ថា​តួអង្គ​ណា​ខ្លះ​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​តួអង្គ​ក្នុង​រឿង​តុក្កតា?​

 

ចុច​អាន៖ តារា​​កូរ៉េ​​៣​រូប​ប៊ិះ​ដួល​លើ​កម្រាល​ព្រំ​ក្រហម​តំណាល​គ្នា​ ក្នុង​កម្មវិធី​ខុស​គ្នា​
ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង

ប្រភព៖ BrightSide​​​​​​