បុរសៗ ដែលមិនអាចបង្កកំណើតបាន អាចនឹងមានកើតជំងឺផ្សេងទៀត

សុខភាព៖ ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ពួកបុរសៗ ដែលមិនអាចបង្កកំណើតបាន អាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺផ្សេងៗទៀត ជាអាទិ៍ គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺបេះដូង ហើយនិងញៀនសារធាតុញៀនជាដើម។

ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford University Medical School នៅ Palo Alto, California បានស្រង់យកតួលេខរបស់បុរសៗប្រមាណជា១០០,០០០នាក់ ចេញពីទិន្នន័យនៃការទាមទារការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០១និង២០០៩។ បុរសៗទាំងអស់នោះមានអាយុមធ្យម៣៣ឆ្នាំ។ គេបានរកឃើញថា ពួកបុរសៗដែលមិនអាចបង្កកំណើតបានអាចនឹងកើតជំងឺបេះដូង៤៨%និងជំងឺទឹកនោមផ្អែម៣០% ច្រើនជាងបុរសធម្មតា។ ពួកនោះក៏មានអត្រាប្រើប្រាស់សុរានិងសារធាតុញៀនខ្ពស់ ផងដែរ។ ចំពោះអ្នកដែលគេរកឃើញថាមិនអាចបង្កកំណើតបានខ្លាំងជាងគេ ពួកនោះអាចនឹងមានបញ្ហាតម្រងនោម ថែមទៀត។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dr. Michael Eisenberg នាយកខាងផ្នែក male reproductive medicine and surgery របស់ Stanford University Medical School ដែលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើការសិក្សា បាននិយាយថា"អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា បុរសៗទាំងអស់នោះនៅក្មេង និងមើលទៅឃើញមានសុខភាពល្អទេ។ របកគំហើញនៃការសិក្សានេះបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ការដែលមិនអាចបង្កកំណើតបានអាចជាផ្លូវបង្ហាញអំពីការកើតជំងឺផ្សេងៗទៀតនៅពេលក្រោយ"។

ការសិក្សានេះមិនបានស្រាវជ្រាវរក ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងការមិនអាចបង្កកំណើតបាន ជាមួយនឹងជំងឺស្រួចស្រាវទាំងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែបានបកស្រាយថាហេតុការណ៍នេះអាច បណ្តាលមកពីកត្តាអ័រម៉ូននិងកត្តាបរិស្ថាន ម្យ៉ាងគឺកម្រិតទាបនៃតេស្តូស្តេរ៉ូន អាចធ្វើឱ្យមានហានិភ័យកើតជំងឺខ្ពស់ និងម្យ៉ាងទៀតគឺបរិស្ថានមានគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងពេលអំប្រ៊ីយ៉ុងលូតលាស់អាចធ្វើឱ្យ មានបញ្ហាក្នុងការបន្តពូជ និងសុខភាពជាទូទៅនៅពេលក្រោយ។

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Dr. Christine Mullin នាយកផ្នែកin vitro fertilization នៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Human Reproduction នៅ North Shore-LIJ Health System in Manhasset, N.Y.ដែលមិនបានចូលរួមនៅ ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះទេ បាននិយាយថា បើទោះបីជាគេមិនបានដឹងច្បាស់ថាការមិនអាចបង្កកំណើតបាន និងជំងឺបេះដូងឬទឹកនោមផ្អែម ណាមួយមានមុនណាមួយកើតក្រោយ ក៏ប៉ុន្តែការមិនអាចបង្កកំណើតបានអាចជាសញ្ញាដាស់តឿនមួយ ថាបុរសនោះអាចនឹងមានសុខភាពអន់ខ្សោយ ដែលគ្រូពេទ្យត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ហើយ។

គេបានចុះផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រ Fertility and Sterility លេខថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ៕

ប្រភព៖ គេហទំព័រ www.health.com.kh

បុរសៗ ដែលមិនអាចបង្កកំណើតបាន អាចនឹងមានកើតជំងឺផ្សេងទៀត