១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

រូបថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ​តារា​ម៉ូ​ដែល​សិច​ស៊ី វៀតណាម ម្នាក់​កំពុងតែ​វាយលុក​ក្នុង​អារម្មណ៍​របស់​បុរសៗ ​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក​ដែល​និយម​លេង​កម្មវិធី​ទំនាក់ទំនង​សង្គម ។ ចំពោះ​ម្ចាស់​រូបថត​ដែល​កំពុងតែ​ដុត​អារម្មណ៍​នៅក្នុង Internet នេះដែរ​មាន​ឈ្មោះថា Phuong Lan Nguyen ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​វ័យក្មេង​ម្នាក់​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ។

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

ហើយ​ការ​បង្ហោះ​រូបថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ Phuong Lan Nguyen នេះដែរ​គឺ​ចង់​បង្អួត​មនុស្ស​ទូទាំង​ពិភពលោក ឲ្យ​ឃើញ​ពី​រាងកាយ​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​បំផុត​របស់​នាង ហើយ​ជាពិសេស​ទៅទៀត​នោះ​គឺ​ចង់បង្ហាញ​ពី​ទំហំ​តួលេខ​ដ៏​ល្អឥតខ្ចោះ​របស់​នាង​ទាំងបី ក្នុងនោះ​មាន ដើមទ្រូង​ទំហំ ៣៣E ចង្កេះ ២២ និង ត្រគាក ៣៤ ៕ (​ប្រភព ឡូ​លី​ប៉ប​) កុសល​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​

១២ រូបថត​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​វៀតណាម ដែល​ដុត​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ប្រុស​រាប់លាន​នាក់​