ករណី​អគ្គិភ័យមួយ​ កើតឡើង​នៅតាម​ណ្តោយ​ផ្លូវ​ព្រះនរោត្តម​ តែ​ត្រូវបាន​អន្តរាគមន៍​ទាន់​ពេលវេលា​

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី ០២ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ មានករណីអគិ្គភ័យមួយ បានកើតឡើងនៅផ្ទះលេខ ២០០អា នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ព្រះនរោត្តម ក្នុងក្រុម ៥៩ ភូមិ ១០ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន នៅប្រមាណជា ម៉ោង១១និង១៥នាទី ព្រឹកមិញនេះ។

យោងតាមសមត្ថកិច្ច បានឲ្យដឹងថា ករណីអគ្គិភ័យគឺបណ្តាល ពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យ ការឆេះពីដានម្ចាស់ផ្ទះ តែមកទល់ពេលនេះត្រូវបាន អន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ច ទាន់ពេលវេលា និង មិនមានអ្នករងរបួសឡើយ៕

ករណី​អគ្គិភ័យមួយ​ កើតឡើង​នៅតាម​ណ្តោយ​ផ្លូវ​ព្រះនរោត្តម​ តែ​ត្រូវបាន​អន្តរាគមន៍​ទាន់​ពេលវេលា​

ករណី​អគ្គិភ័យមួយ​ កើតឡើង​នៅតាម​ណ្តោយ​ផ្លូវ​ព្រះនរោត្តម​ តែ​ត្រូវបាន​អន្តរាគមន៍​ទាន់​ពេលវេលា​

ករណី​អគ្គិភ័យមួយ​ កើតឡើង​នៅតាម​ណ្តោយ​ផ្លូវ​ព្រះនរោត្តម​ តែ​ត្រូវបាន​អន្តរាគមន៍​ទាន់​ពេលវេលា​

ករណី​អគ្គិភ័យមួយ​ កើតឡើង​នៅតាម​ណ្តោយ​ផ្លូវ​ព្រះនរោត្តម​ តែ​ត្រូវបាន​អន្តរាគមន៍​ទាន់​ពេលវេលា​

ករណី​អគ្គិភ័យមួយ​ កើតឡើង​នៅតាម​ណ្តោយ​ផ្លូវ​ព្រះនរោត្តម​ តែ​ត្រូវបាន​អន្តរាគមន៍​ទាន់​ពេលវេលា​