អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?

អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?

ក្រុមហ៊ុន LG បានបើកអោយអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នូវស្មាតហ្វូនជំនាន់ទាបៗ ដូចជា LG G3 Upgrade ទៅកាន់ Android ជំនាន់ថ្មីគឺ v6.0 (Marshmallow) ហើយ ដែល Android ជំនាន់ថ្មីមួយនេះ​មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែទទឹងរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកនោះ។ អ្វីដែលពិសេសការដាក់អោយ Upgrade នេះទៅកាន់ Android ជំនាន់ថ្មីនេះ បានធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងដ៏ល្អមួយនេះ។ អ្នកដែលមិនទាន់បាន Upgrade ទៅកាន់ Android ជំនាន់ថ្មីមួយនោះនៅចាំអីទៀត?

អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?

អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?

អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com អ្នកប្រើប្រាស់ LG G3 ត្រៀមខ្លួនហើយ រឺនៅដើម្បីឡើងទៅកាន់ Android 6.0?

ចុះថ្ងៃទី 03 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:20 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ