តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតម្លៃ និង លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ របស់ស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចខាងក្រោម៖

តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com តម្លៃស្មាតហ្វូន Xiaomi ថ្មីៗ ដែលទើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង

ចុះថ្ងៃទី 03 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:20 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ