កម្ពុជា​បង្កើត​ពិធី​បុណ្យ​​ស្រូវលើកទី១​ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​

នៅថ្ងៃទី៣ ​ខែមករា​ នេះ ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ​បាន​រៀប​ចំពិធី​បុណ្យស្រូវ ​និង​ចំបើង​ លើកទី​១ ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ។​ ការ​រៀប​ចំពីធី​បុណ្យ​នេះ​ឡើង ​ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ​និង​អភិបាល​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​បញ្ជាក់​​ថា គឺ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​​ទេសចរ​មក​លេង​កម្សាន្ត​ក្នុង​តំបន់​ទាំង​នោះ ​និង​រក្សា​វប្បធម៌​ទំនៀម​ទំលាប់​។​