ជនជាតិ​ អាយ លែន ដេកស្លាប់នៅ ក្នុងផ្ទះសំណាក់ ដំរីស

ភ្នំពេញ៖បុរសជនជាតិ អាយ លែន ម្នាក់ត្រូវបានប្រទះឃើញ ដេកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់មួយ ក្នុងផ្ទះសំណាក់ដំរីស ក្នុងសង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

តាមសេចក្តី រាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះឈ្មោះ អែនឌ្រៀន មែខេន ជនជាតិអាយលែន អាយុ៤០ឆ្នាំ។ ពាក់ព័ន្ធនិងករណីដេកស្លាប់ ក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះ សំណាក់ដំរីស ក្នុងសង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅនេះ នៅមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋាន ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ៕

ជនជាតិ​ អាយ លែន ដេកស្លាប់នៅ ក្នុងផ្ទះសំណាក់ ដំរីស