ការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់តួស្រី​ ជេន ជីរ៉ា

នាង​ Sirilak Pongchoke ដែលមានឈ្មោះក្រៅថា​​ Joy​​​​ នាងកើតនៅថ្ងៃទី3 ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ1977​ (38ឆ្នាំ)​មានកម្ពស់​162សង់ទីម៉ែត្រ និង​ 44គីឡូក្រាម។ នាងជា​តារាស្រីសុភាព ឆ្នាស់​ ពូកែឌឺ និង​ តារាទឹកភ្នែក​ទៅតាមសាច់រឿងដែលនាងសម្តែង។​ មនុស្សភាគច្រើន​ស្គាល់នាងហើយ​ហៅឈ្មោះ​នាងថា ជេនជីរ៉ា​ ​​​នាងបានឈប់ពីការសម្តែងជិត4ឆ្នាំមកហើយ​ ​ដោយរវល់ជាមួយការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជបណ្ឌិត។ នាងមាន​ក្តីបំណងចង់ជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើន ដូច្នេះហើយនាងសម្តេចចិត្តជ្រើសរើសធ្វើជាគ្រូពេទ្យ។​

ការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់តួស្រី​ ជេន ជីរ៉ា

ការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់តួស្រី​ ជេន ជីរ៉ា

នាងបានសម្តែងរឿងប្រមាណ33រឿង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994 រហូតដល់ 2012​ ហើយនាងមានចំណងដៃ ថ្មីមកជូននៅឆ្នាំ2015​ ដែលមានចំណងជើងថា​ “Yes Sir My Boss” សម្តែងជាមួយ​លោក​ Oil ។​

ការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់តួស្រី​ ជេន ជីរ៉ា

ការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់តួស្រី​ ជេន ជីរ៉ា

នាងគឺជាតារាឯករាជ្រ ​ហើយនាងសូមអរគុណដល់មិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលនៅតែគំាទ្រនាង​នឹងផ្តល់កំលាំងចិត្តដល់នាងរហូតមក៕​