អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

គ្រាន់តែឆ្នាំថ្មី២០១៦ចូលមកដល់ភ្លាម អ្នកថតរូបប្រចាំសេតវិមានរបស់ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានបញ្ចេញរូបថតជាច្រើនសន្លឹក ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត នៃសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី កាលពីឆ្នាំ២០១៥។ អ្នកថតឈ្មោះ Pete Souza បានថតរូបថតប្រមុខដឹកនាំ អាមេរិករូបនេះ បានរាប់មិនអស់រយៈពេល ១២ខែកន្លងទៅ ប៉ុន្តែលោកបានសម្រិតសម្រាំងយករូបថតពិសេសៗមួយចំនួនដែលជារូបថតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥៕

សូមទស្សនារូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និងកូនស្រី Malia នៅថ្ងៃទី២៣ កុម្ភៈ ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និង អតីតតារាបាល់បោះ Shaquille ថ្ងៃទី២៧ កុម្ភៈ ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និងគ្រួសារ នៅខួប៥០នៃ Selma ថ្ងៃទី៧ មីនា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និងភរិយា ថ្ងៃទី៧ មីនា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និងភរិយា ថ្ងៃទី៧ មីនា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា P5+1 ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ថ្ងៃទី៣១ មីនា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama លើកដៃនៅប្រធានយន្តហោះអន្តរជាតិ Nornan Manley ថ្ងៃទី៩ មេសា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

ស្ត្រីទី១អាមេរិក ហាត់ប្រដាល់ ថ្ងៃទី១២ ឧសភា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama ទទួលភ្ញៀវក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការ Gulf ថ្ងៃទី១៤ ឧសភា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Markel ក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama ក្នុងពិធី Congressional Baseball Game ថ្ងៃទី១១ មិថុនា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama និងកូនស្រីទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរ Whitney ថ្ងៃទី១៧ កក្កដា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama លេងជាមួយកូនស្រីរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ Maher Bitar ថ្ងៃទី២១ កញ្ញា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama លើកកូនស្រីរបស់ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិBen Rhodes ថ្ងៃទី៣០ តុលា ២០១៥

អ្នកថតរូបសេតវិមាន បញ្ចេញរូបថតគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ Obama ប្រចាំ២០១៥

លោក Obama បង្ហាញឡានកូនក្មេងដល់ភរិយា ថ្ងៃទី៣០ តុលា ២០១៥