ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​


ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

ក្រុម​តោ​ខៀវ ​Chelsea ​បាន​លត់​ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ០-៣​ កាល​ពី​យប់​មិញ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​អាច​រំកិល​ឡើង​ទៅ​លេខ​១៤​នៃ​តារាង​លីគ​​កំពូល​អង់គ្លេស​ Premier League។

 

មើល​តារាង​ខាង​ក្រោម​ កីឡាករ​ Chelsea ​ណា​ខ្លះ​ស៊ុត​ចូល​យប់​មិញ៖

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

 

 

 

 

តារាង​លីគ​កំពូល​អង់គ្លេស​ Premier League៖

 

ក្រុម​តោ​ខៀវ​ Chelsea ​លត់​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ Crystal Palace ​យ៉ាង​ដំណំ​យប់​មិញ​

 

 

ប្រភព៖ BBC , Daily Mail