សម្រាប់​អ្នក​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ផាក​ពិន័យ មក​មើល​គំរូ​ប័ណ្ណ​ពិន័យ​តិច​មើល៍!


សម្រាប់​អ្នក​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ផាក​ពិន័យ មក​មើល​គំរូ​ប័ណ្ណ​ពិន័យ​តិច​មើល៍!

គំរូ​ប័ណ្ណ​ផាក​ពិន័យ​ ដែល​ល្មើស​នឹង​មាត្រា​៦​ ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​នគរបាល​ចរាចរណ៍​ និង​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​សាធារណៈ។

 

ក្នុង​ការ​ផាក​ពិន័យ​នេះ​មាន​ដល់​ទៅ​បី​សន្លឹក​ ដោយ​មួយ​សន្លឹក​ត្រូវ​រក្សា​ទុក​ មួយ​សន្លឹក​សម្រាប់​ភ្ជាប់​សំណុំ​រឿង និង មួយ​សន្លឹក​ទៀត​សម្រាប់​ជូន​អតិថិជន មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ស្លាកលេខ​របស់​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស​ក៏​ត្រូវ​បាន​ចុះ​នៅ​ក្នុង​បង្កាន់​ដៃ​បង់​ប្រាក់​នោះ​ដែរ៕

 

សូម​ទស្សនា​គំរូ​ប័ណ្ណ​ផាក​ពិន័យ៖

 

 

សម្រាប់​អ្នក​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ផាក​ពិន័យ មក​មើល​គំរូ​ប័ណ្ណ​ពិន័យ​តិច​មើល៍!

 

 

អត្ថបទ៖ ណេង ណេង