រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ


រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

បច្ចុប្បន្ន​រថយន្ត​ប្រភេទ SUV កំពុង​ពេញ​និយម​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​​ក្រុមហ៊ុន​ផ្លូវការ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ស្រុក​​ក៏​បាន​នាំ​ចូល​រថយន្ត​ប្រភេទ​​នេះ​ ស៊េរី​ថ្មីៗ​ប្រជែង​ទីផ្សារ​គ្នា។ សម្រាប់​រថយន្ត SUV ​ស៊េរី ០១៦ លេចធ្លោ​ជាង​ និង​ស័ក្ដិសម​សម្រាប់​​ប្រិយមិត្ត​​​​ទិញ​ប្រើ​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ មាន Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser, Audi Q7 និង Ford Explorer។

 

១. Lexus LX 570

 

រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

 

រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

 

 

ម៉ាស៊ីន៖ V8 ទំហំ ៥.៧លីត្រ
ប្រអប់​លេខ៖ ៨ វគ្គ
កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន៖ ៣៨៣ សេះ
ចំណុះ​ប្រេង៖ ៩៣ លីត្រ
កម្រិត​ស៊ីសាំង​ក្នុង​ចម្ងាយ​ផ្លូវ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ៖ ១៨លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) និង ១៣លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

២. Toyota Land Cruiser

 

រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

 

ម៉ាស៊ីន៖ V8 ទំហំ ៥.៧លីត្រ
ប្រអប់​លេខ៖ ៨ វគ្គ
កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន៖ ៣៨១សេះ
ចំណុះ​ប្រេង៖ ៩៣លីត្រ
កម្រិត​ស៊ីសាំង​ក្នុង​ចម្ងាយ​ផ្លូវ ១០០គីឡូម៉ែត្រ៖ ១៨លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) និង ១៣លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

៣. Audi Q7

 

រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

 

រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

 

ម៉ាស៊ីន៖ V6 ទំហំ៣.០លីត្រ
ប្រអប់​លេខ៖ ៨ វគ្គ
កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន៖ ៣៣៣សេះ
ចំណុះ​ប្រេង៖ ៨៥លីត្រ
កម្រិត​ស៊ីសាំង​ក្នុង​ចម្ងាយ​ផ្លូវ ១០០គីឡូម៉ែត្រ៖ ៧,៩លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង)

 

៤. Ford Explorer

 

រថយន្ត SUV ស៊េរី ០១៦ ចំនួន ៤ម៉ូដែល​ ​អាច​​សម្រេច​ចិត្ត​​ទិញ​ប្រើ​​​នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

 

 

ម៉ាស៊ីន៖ V6 Ti-VCT ទំហំ ៣.៥លីត្រ
ប្រអប់​លេខ៖ ៦ វគ្គ
កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន៖ ២៩០សេះ
ចំណុះ​ប្រេង៖ ៧០លីត្រ
កម្រិត​ស៊ីសាំង​ក្នុង​ចម្ងាយ​ផ្លូវ ១០០គីឡូម៉ែត្រ៖ ១៣លីត្រ (ផ្លូវ​ក្រុង) និង ៩លីត្រ (ផ្លូវ​ឆ្ងាយ)

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត