អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត​កាត់​ផ្ដាច់​ទំនាក់​ទំនង​ការ​ទូត​ជា​មួយ​អ៊ីរ៉ង់

ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត​បាន​ផ្ដាច់​ទំនាក់​ទំនង​ការ​ទូត​ជា​មួយ​នឹង​អ៊ីរ៉ង់ ក្រោយ​ពី​មាន​ជម្លោះ​ជុំវិញ​ការ​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង Riyadh លើ​មេដឹកនាំ​សាសនា​ម្នាក់​ពី​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​។