ប្រសាសន៍​ឯក​ឧត្តម​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហោ ណាំហុង ក្នុង​ជំនួប​ជា​មួយ​និស្សិត​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ព្រឹក​មិញ

ប្រសាសន៍​ឯក​ឧត្តម​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហោ ណាំហុង ក្នុង​ជំនួប​ជា​មួយ​និស្សិត​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ព្រឹក​មិញ

  • ប្រសាសន៍​ឯក​ឧត្តម​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហោ ណាំហុង ក្នុង​ជំនួប​ជា​មួយ​និស្សិត​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ព្រឹក​មិញ已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+