លោក ហោ ណាំហុង៖ភាព​តាន​តឹង​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​ពិត​ជា​ដូច​ការ​ប្រមើល​ទុក​របស់​កម្ពុជា

ភាព​តាន​តឹង​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ពិត​ជា​ដូចការ​ប្រមើល​ទុក​របស់​កម្ពុជា​មែន ក្នុង​ពេល​ដែល​កម្ពុជា​ទទួល​រៀបចំ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជា​លើក​ទី​១​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​នៅ​ឆ្នាំ​២០០២។ សម្រាប់​កម្ពុជា ភាព​តាន​តឹង​ដែល​កំពុង​តែ​កើត​មាន​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​នេះ​ដោយសារ​តែ​ការ​លូក​ដៃ​របស់​ប្រទេស​មហា​អំណាច។