​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន


​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

ច្បាប់​ចរាចរ​ថ្មី​មាន​ការ​រឹត​បន្តឹង​ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នកជិះ​​ម៉ូតូ​ទាំង​មុខ​ក្រោយ​ ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព ហើយ​​ការ​រក្សា​ទុក​មួក​សុវត្ថិភាព​គឺ​ជា​បញ្ហា​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​បើក​បរ​មួយ​ចំនួន​តូច​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​មាន​ម៉ូតូ​ចំនួន​១០​ម៉ូដែល​ ស៊េរី​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ដែល​មាន​ឃ្លុប​​ក្រោម​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន៖

 

-Honda Scoopy-i ស៊េរី​២០១៥

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

​-Honda Zoomer X ស៊េរី​២០១៦​

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Honda Moove ស៊េរី​២០១៦​

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Honda PCX ស៊េរី​២០១៥

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Honda Air Blade ស៊េរី​២០១៦

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Honda Click ស៊េរី​២០១៦

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Suzuki Adress ស៊េរី​២០១៥

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Yamaha Grand Filano ស៊េរី​២០១៥

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

​​-Honda Today សេរ៊ី​២០១៤

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

 

-Yamaha Mio 125i ស៊េរី​២០១៥

 

​ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 


ក្រៅ​ពី​ម៉ូតូ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ម៉ូដែល​ខាង​លើ​នេះ​ តើ​ប្រិយមិត្ត​មាន​ដឹង​ថា​ម៉ូតូ​ណា​ផ្សេង​​ទៀត​ដែល​អាច​រក្សា​ទុក​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន​ខ្លះ?​

 

ចុច​អាន៖ ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​ Update ចុងក្រោយ​ឆ្នាំ​២០១៥

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព​រូបភាព៖ បរទេស​​​​​​​​​​