ជប៉ុន​ដើរ​ចេញ​ពី​វិបត្តិ​បរិត្តផរណា និង​ចង់​ចុះ​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិភាព​ជាមួយ​រុស្ស៊ី

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ៤ មករា ២០១៦​នេះ ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែតលើក​ទី​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន ស្ហ៊ីនហ្សូ អាបេ បាន​ប្រកាស​ថា​ជប៉ុន​លែង​មាន​​វិបត្តិ​បរិត្តផរណា​ហើយ ហើយ​សន្យា​ធ្វើ​ការ​ជាមួ​យ​ធនាគារ​ជាតិ​ដើម្បី​លុប​បំបាត់​បញ្ហា​នេះឱុ្យ​បាន​ទាំង​ស្រុង។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត ជប៉ុន​បាន​​បើក​ទំព័រ​ឆ្នាំ​ថ្មី ​បោះដៃ​រក​រុស្ស៊ី តាម​រយៈ​ការអំពាវនាវ​​បង្កើត​​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិភាព​ រុស្ស៊ី-ជប៉ុន​ផង។