អ្នក​ច្បាប់​យល់​ឃើញ​ផ្សេង​គ្នា​ចំពោះ​ការ​សាក​សួរ​លោក សម រង្ស៊ីតាម Skype

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​ជា​ថ្ងៃ​កំណត់​ដែល​អយ្យការ​អម​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កោះ​ឲ្យ​លោក សម រង្ស៊ី ចូល​ខ្លួន​ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះរាជ​អាជ្ញាសាក​សួរ​ជុំវិញ​ដំណើរ​រឿង​បរិហាកេរ្តិ៍​លោក ហេង សំរិន។ លោក សម រង្ស៊ី មិន​បាន​ចូល​ខ្លួន​មក​ផ្ទាល់​ទេ តែ​បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​សាក​សួរ​ តាម​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់​ទំនង​Skype។ សំណើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ដោយ ប្រធាន​សាលា​ដំបូង​រាជ ធានី​ភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ច្បាប់​យល់​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ចំពោះ​រឿង​នេះ។