ច្បាប់​សហជីព​៖ ក្រុម​ចំពោះ​កិច្ច​ស្នើ​កែ​សម្រួល​ចំនួន​បង្កើត​សហជីព

ក្រុម​ការងារ​ចំពោះ​កិច្ច​នៃ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​បើក​ជំនួប​ស្តី​ពី​ច្បាប់​សហជីព​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៤ មករា​នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា។ ក្រោយ​ជំនួប​ប្រមាណ​ជាង​២​ម៉ោង​ គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​មាន​មាត្រា​តែ​២​ចំណុច​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​សម្រេច​បាន​ក្នុង​ចំណោម​សំណើរ​ទាំង​២១ ក្នុង​នោះ មាត្រា​ទី​៤​ដែល​និយាយ​ពី​ការ​បង្កើត​សហជីព​គ្រប់​ជាន់​ថ្នាក់​ត្រូវ​បាន​កែ ​ប្រែ។