ស៊ុយអ៊ែត-ដាណឺម៉ាកបិទព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនភៀសខ្លួន

ប្រទេស​ស៊ុយអ៊ែត​និង​ដាណឺម៉ាក នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៤​មករា​នេះ បាន​ចាត់​វិធានការ​ថ្មីរៀងៗ​ខ្លួន ដោយ​ផ្តើម​ត្រួតពិតនិត្យ​តាម​ព្រំដែន​ក្នុង​គោលដៅ​ទប់ស្កាត់​លំហូរ​ជន​ភៀស ការ​ទិតៀន​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ដោយ​ក្រុង​ប៊ែរឡាំង​យល់​ឃើញថា វា​ជា​គ្រោះខ្លួន​នៅ​លើ​ទឹកដី​របស់​ខ្លួន។ វិធានការ​ថ្មីៗ​របស់​ប្រទេស​ទាំងពីរ​នេះ បាន​ទទួល​រងថ្នាក់​ដល់​កិច្ច​ព្រមព្រៀង Schengen។