ជោគ​វាសនា​របស់ ទិត្យ វិច្ឆិកា អាក្រក់​ឬ​ល្អ សម្រេច​ត្រឹម​ព្រឹក​នេះ


ជោគ​វាសនា​របស់ ទិត្យ វិច្ឆិកា អាក្រក់​ឬ​ល្អ សម្រេច​ត្រឹម​ព្រឹក​នេះ

ទិត្យ ​វិច្ឆិកា បាន​និយាយ​ថា ជោគ​វាសនា​របស់​លោក​អាច​អាក្រក់ ឬ​ល្អ​ដូច​ពី​មុន​ឡើង​វិញ គឺ​សម្រេច​ត្រឹម​ព្រឹក​នេះ​ហើយ ខណៈ​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​មន្ត្រី​ស្ថានទូត ដើម្បី​ទៅ​ច្រៀង​រក​ប្រាក់​ជួយ​ជន​ក្រីក្រ។

 

ជោគ​វាសនា​របស់ ទិត្យ វិច្ឆិកា អាក្រក់​ឬ​ល្អ សម្រេច​ត្រឹម​ព្រឹក​នេះ

 

“ ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​មាន​វាសនា​មិន​ល្អ​ទេ ជីវិត​ខ្ញុំ​នឹង​អណ្ដែតត្រសែត​ទៅ​តាម​ខ្យល់​បក់​ទៀត​មិន​ខាន”។ ទិត្យ ​វិច្ឆិកា ថ្លែង​មក​កាន់ Sabay មុន​នេះ។ តារា​ចម្រៀង​ខាង​លើ​មិន​បាន​ប្រាប់​ឈ្មោះ​ប្រទេស ដែល​លោក​ត្រូវ​ជួប​មន្ត្រី​ទូត​​នោះ​ទេ ដោយ​លើក​ហេតុផល​ថា មិន​ទាន់​ដឹង​លទ្ធផល​នៅ​ឡើយ នាំ​តែ​ខ្មាស​គេ​ពេល​បរាជ័យ។

 

ប៉ុន្តែ​សិល្បករ​ក្នុង​ឆន្ទៈ​សង្គម​ដដែល​បន្ត​ថា ប្រសិន​បើ​មាន​ជោគ​វាសនា​បាន​ទៅ​សម្ដែង​ក្រៅ​ប្រទេស​លើក​នេះ​វិញ លោក​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​នៅ​ជនបទ​អស់​សង្ឃឹម​ទេ ហើយ​ជួយ​យក​អស្សា​ពួក​គេ​អស់​ពី​លទ្ធភាព​មិន​ខាន៕

 

អត្ថបទ៖