តោះ! មក​មើល​តម្លៃ និង បទ​ល្មើស​ផ្សេងៗ​ ដែល​នគរបាល​នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​អ្នក​បើកបរ


តោះ! មក​មើល​តម្លៃ និង បទ​ល្មើស​ផ្សេងៗ​ ដែល​នគរបាល​នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​អ្នក​បើកបរ

នៅ​ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ Page របស់​សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​បង្ហោះ​តារាង​តម្លៃ និង បទ​ល្មើស​នានា​ ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​ចំពោះ​បទ​ល្មើស​ និង ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​​លេខ ៨៥ អនក្រចក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ចាប់​អនុវត្ត​​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ មករា ២០១៦។

 

 

តោះ! មក​មើល​តម្លៃ និង បទ​ល្មើស​ផ្សេងៗ​ ដែល​នគរបាល​នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​អ្នក​បើកបរ