សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

កូរ៉េ៖ សម្រស់របស់អ្នករាំ ស្វាគមន៍ការប្រកួត (Cheerleader) នាង Kim Yeon Jeong កំពុងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រវិស័យ កីឡាឈ្លក់វង្វេង ដោយសារភាពសិចស៊ី និងទាក់ទាញរបស់នាង។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ថាសម្រស់អ្នករាំស្វាគមន៍ ការប្រកួត របស់ ក្រុមកីឡាករបាល់បោះ កូរ៉េ  NC Dinos នាង Kim Yeon Jeong កំពុងធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត លង់ស្នេហ៍ដោយសារក្បាច់រាំ ដ៏ទាក់ទាញព្រមទាំង ទឹកមុខញញឹមពព្រាយ របស់នាងគ្រប់ពេលបង្ហាញខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យ Yeon Jeong លេចធ្លោជាងគេក្នុង ចំណោមសមាជិក ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុម ។

អ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់បោះ បាននិយាយតៗគ្នាថា Kim Yeon Jeong មិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាត ប៉ុណ្ណោះទេ នាងថែមទាំងជាមនុស្ស រួសរាយរាក់ទាក់ទៀតផង ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នាថាតើ Cheerleader រូបនេះស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណា !

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

សម្រស់របស់ Cheerleader នាង Kim Yeon Jeong កំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត