១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

បរទេស៖ យោងតាមគេហទំព័រ wonderslist បានចុះផ្សាយចំនួន ប្រទេសទាំង ១០ ដែលមាន កងទ័ពខ្លាំងពូកែ និងច្រើនបំផុត ដោយក្នុងនោះ ប្រេស៊ីល ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០ និង អាម៉េរិកស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ០១ ។

ខាងក្រោមនេះដែរ ជា១០ប្រទេស ដែលមានកងទ័ពខ្លាំងពូកែ និងច្រើន បំផុត នៅលើពិភពលោក៖

១០. ប្រទេសប្រេស៊ីល

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.6912

ថវិកាជាតិ ៖$31,576,000,000 ដុល្លារអាម៉េរិក

កម្លាំងយោធាសកម្ម ៖ 371,199 នាក់

កម្លាំងពលកម្ម ៖ 104,700,000 នាក់

យន្តហោះសរុប៖ ៨២២ គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖ ១០៦ គ្រឿង

 

០៩. អ៊ីតាលី

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.6838

ថវិកាជាតិ ៖$31,946,000,000 ដុល្លារអាម៉េរិក

កម្លាំងយោធាសកម្ម ៖ 293,202 នាក់

កម្លាំងពលកម្ម ៖ 25,080,000 នាក់

យន្តហោះសរុប៖ 770 គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖ ១៧៩ គ្រឿង

 

០៨ . កូរ៉េខាងត្បូង

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពេល៖ 0.6547

ថវិកាជាតិ៖ $28,280,000,000 ដុល្លារអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖ 653,000

កម្លាំងពលកម្ម ៖ 25,100,000 នាក់

យន្តហោះសរុប៖ 871 គ្រឿង

នាវាចម្បាំង ៖ ១៩០ គ្រឿង

 

០៧.អាល្លឺម៉ង់៖

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.6491

ថវិកាជាតិ៖ $43,478,000,000 ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖ 148,996 នាក់

កម្លាំងពលកម្ម៖ 43,620,000 នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖ ៩២៥គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖ ៦៧ គ្រឿង

 

០៦.បារាំង

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.6163

ថវិកាជាតិ៖   $58,244,000,000 ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖  362,485 នាក់

កម្លាំងពលកម្ម៖  29,610,000 នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖ 544 គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖  180 គ្រឿង

 

០៥. ចក្រភពអង់គ្លេស

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.5185

ថវិកាជាតិ៖    $57,875,170,000 ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖ 224,500  នាក់

កម្លាំងយោធា៖   31,720,000 នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖ 1,412  គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖  77 គ្រឿង

 

០៤. ឥណ្ឌា

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.4346

ថវិកាជាតិ៖  $44,282,000,000   ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖  1,325,000 នាក់

កម្លាំងពលកម្ម៖ 487,600,000   នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖  1,962 គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖ 170 គ្រឿង

 

០៣.ចិន

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.3351

ថវិកាជាតិ៖  $129,272,000,000   ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖  2,285,000 នាក់

កម្លាំងពលកម្ម៖  795,500,000  នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖  5,048 គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖  972 គ្រឿង

 

០២. រុស្ស៊ី

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.2618

ថវិកាជាតិ៖  $64,000,000,000   ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖ 1,200,000  នាក់

កម្លាំងពលកម្ម៖  75,330,000  នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖  4,498 គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖  224 គ្រឿង

 

០១.សហរដ្ឋអាម៉េរិក

១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក

សន្ទស្សន៍ថាមពល៖ 0.2475

ថវិកាជាតិ៖ $689,591,000,000    ដុល្លាអាម៉េរិក

កម្លាំងទ័ពសកម្ម៖ 1,477,896  នាក់

កម្លាំងពលកម្ម៖  53,600,000  នាក់

យន្តហោះចម្បាំង៖ 15,293  គ្រឿង

នាវាចម្បាំង៖ 290 គ្រឿង

  • ១០ ប្រទេស មានកងទ័ព និងថវិការជាតិ ច្រើនបំផុតលើ ពិភពលោក已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/05  Category:កំសាន្ត