រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​

​នាង Hyuna ជា​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដ៏​ល្បី 4Minute ហើយ​កេ​រ្ត៍​ឈ្មោះ​នាង​កាន់តែ​ល្បីល្បាញ​បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពី​ចូលរួម​សម្តែង​ជាមួយ​លោក PSY ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដ៏​ល្បី Gangnam Style ។​

​នាង Hyuna តែងតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​បុរសៗ​ជាច្រើន​ស្ទើរ​ហូរឈាម​ច្រមុះ ដោយសារ​រូបថត​ដ៏​សិច​ស៊ី បង្អួត​រាងកាយ​ដ៏​ល្វត់ល្វន់ និង សម្រស់​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​របស់​នាង ។

ស្ទីល​ថត​មុខ​កាមេរ៉ា​របស់​នាង ពិតជា​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​យ៉ាងខ្លាំង ហើយ​ចង់ដឹងថា រូបថត​នោះ​សិច​ស៊ី ស្រស់ស្អាត​ប៉ុណ្ណា សូម​ទស្សនា​រូបថត​ខាងក្រោម ៖ ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ កូរ៉េ​ប៊ូ​)

រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​

រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​ រូបថត ៩ សន្លឹក ដ៏​សិច​ស៊ី​របស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង « Gangnam Style»​