គន្លឹះជោគជ័យ របស់មហាសេដ្ឋី Bill Gates ទាំង១០ ប្រកាន់ខ្ជាប់ ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន

 អ្នកណាៗក៏ដឹងថា Bill Gates ជាមហាសេដ្ឋីកំពូល ដែលស្ថិតនៅលើគេ ក្នុងបញ្ជីអ្នកមានជាងគេបំផុត របស់គេហទំព័រ Forbe ដោយមានទ្រព្យចំនួន ៧៩,២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

គន្លឹះជោគជ័យ របស់មហាសេដ្ឋី Bill Gates ទាំង១០ ប្រកាន់ខ្ជាប់ ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន

លោក ជាសហគ្រិនល្បីឈ្មោះ បំផុតមួយចំពោះ ការវិវឌ្ឍកុំព្យូទ័រ និងជាអ្នកបរិច្ចាគ ប្រាក់មនុស្សធម៌ច្រើន លំដាប់ទីពីរនៅអាមេរិក គឺចំនួន ២៨ពាន់លានដុល្លារ។ ចំណែកគន្លឹះជោគជ័យរបស់លោក ត្រូវបានមហាជនជុំវិញពិភពលោក ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹង ចង់ឃើញជាខ្លាំង។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ របស់លោកដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន៖

១. ត្រូវតែមានថាមពល (សុខភាពល្អ)

២. មានឥទ្ធិពលដល់អ្នកដទៃ

៣. ប្រឹងប្រែងធ្វើការ

៤. គូសផ្លូវដើរសម្រាប់អនាគត

៥. ពេញចិត្តអ្វីកំពុងធ្វើ

៦. មានការប្រកួតប្រជែង

៧. សុំយោបល់ សុំដំបូន្មានពីអ្នកដទៃ

៨. សេពគប់មនុស្សល្អ ជ្រើសរើសមនុស្សត្រូវ

៩. មិនត្រូវពន្យារពេល

១០. មានបរិយាកាសរីករាយក្នុងការងារ

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោក Bill Gates ក្នុងវីដេអូខាងក្រោម៖