លោក ហ៊ុន សែន ៖សុំ​ចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍មួយ​រយៈ​សិន

ទន្ទឹម​ការ​រិះគន់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជុំវិញ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ថ្មី​មិន​ដល់មួយ​សប្ដាហ៍​ផង លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាស​សុំ​ចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អនុវត្ត​ច្បាប់​នេះ​ មួយ​រយៈ​សិន។ ជា​មួយ​គ្នា​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ក៏​បានស្នើ​ទៅ​លោក​ស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត ដែល​ជា​ប្អូន​ស្រី កុំ​មើល​ឃើញ​បញ្ហា​នៃ​ការ​ផាក​ពិន័យ​យក​ធ្វើជា​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ ច្បាប់​ចរាចរណ៍។