យុវជន​ហ្វីលីពីន​ទៅ​បោះ​ជំរំ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​ចិន​ជុំវិញ​ជម្លោះ​ដែន​សមុទ្ទ​

យុវជន​ហ្វីលីពីន​មួយ​ក្រុម​បាន​នាំគ្នា​បោះ​ជំរំ​ធ្វើការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​ទាក់​ទង​រឿង​ជម្លោះ​ដែន​សមុទ្ទ​ចិន​ខាង​ត្បូង ហើយ​បាន​ចេញ​ការ​ព្រមាន​ផង​ដែរ​ថា ហ្វីលីពីន​កំពុង​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​ទៅ​ឲ្យ​ចិន​ក្រោយ​ពី​ចិន​បាន​បង្កើន​វត្ដមាន​យោធា​នៅ​ក្នុង​តំបន់​កាន់​តែ​ច្រើន។