‎​សម្តេច​ចក្រី​‬ ហេង សំរិន ចូលរួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៧០ នៃ​ការបោះឆ្នោត​សកល​លើកដំបូង របស់​វៀតណាម​

ភ្នំពេញ: ​សម្តេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី​‬ ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា ចូលរួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៧០ នៃ​ការបោះឆ្នោត​សកល​លើកដំបូង​របស់​វៀតណាម ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៥ ដល់​ថ្ងៃទី​៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម​៕​

‎​សម្តេច​ចក្រី​‬ ហេង សំរិន ចូលរួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៧០ នៃ​ការបោះឆ្នោត​សកល​លើកដំបូង របស់​វៀតណាម​

‎​សម្តេច​ចក្រី​‬ ហេង សំរិន ចូលរួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៧០ នៃ​ការបោះឆ្នោត​សកល​លើកដំបូង របស់​វៀតណាម​

‎​សម្តេច​ចក្រី​‬ ហេង សំរិន ចូលរួម​ពិធី​រំលឹក​ខួប​ទី​៧០ នៃ​ការបោះឆ្នោត​សកល​លើកដំបូង របស់​វៀតណាម​