ប៉េកាំង​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ជា​ថ្មី​ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​ទីផ្សារភាគហ៊ុនចិនកុំ​ដាំក្បាល

ទីផ្សារមូលបត្រ​សៀងហៃបាន​បើក​ទ្វារ​វិញ​ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ជា​មួយ​នឹង​ការ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​បន្តិច​បន្តួច​ប៉ុណ្ណោះ បើ​ប្រៀប​ទៅ​នឹង​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ។ នេះ​គឺ​ជា​លទ្ធផល​នៃ​អន្តរាគមន៍​របស់​អាជ្ញាធរ។ បើ​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ធនាគារ​​ប្រជាជន​ចិន​ (ធនាគារកណ្តាល​) បាន​ចាក់​បញ្ចូល​សាច់​លុយ​​ ១៣០​ពាន់​លាន​យ័ន នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​កុំ​ឱ្យទីផ្សារ​មូលបត្រ​ដាំក្បាល​ខ្លាំង​ពេក។