លោក ហូឡង់ ប្រារព្វ ខួប១ ឆ្នាំនៃការ វាយប្រហារមកលើ ទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo

ប៉ារីស៖ ប្រទេសបារាំង បានប្រារព្វខួប ១ឆ្នាំនៃការវាយ ប្រហារមកលើទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស ១៧នាក់ស្លាប។

ទូរទស្សន៍ស៊ីអិនអិន បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ថាលោកប្រធានាធិបតីបារាំង ហ្រ្វង់ស័រ ហូឡង់ បានបង្ហារស្លាកសញ្ញាកាន់ទុក្ខ នៅក្រៅការិយាល័យទស្សនវដី្ត ត្រង់កន្លែងដលប៉ូលិសម្នាក់ ត្រូវក្រុមភេរវរបាញ់សម្លាប់ នៅក្បែរហាងទំនិញ ហើយក៏ជាទីដែលមនុស្សជាច្រើន នាក់ទៀតត្រូវសម្លាប់ផងដែរ។

លោក ហូឡង់ ប្រារព្វ ខួប១ ឆ្នាំនៃការ វាយប្រហារមកលើ ទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo