ប៉ាគីស្ថាន៖តាលីបង់​ផ្សព្វផ្សាយ​ចំនួន​អំពើ​ភេរវកម្ម​ដែល​ខ្លួន​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន ចលនា​ឧទ្ទាម​តាលីបង់​បាន​បោះផ្សាយ​ជា​លើកទី១ នូវ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពី​ចំនួន​អំពើ​ភេរវកម្ម​ដែល​ពួក​គេ​បាន​បង្ក​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ ២០១៥។ នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​នោះ ពួក​តាលីបង់​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ប្រភេទ​ភេរវកម្ម​ដែល​គេ​បាន​រៀបចំ និង​ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ជា​ច្រើន​រយ​នាក់។ តែ​ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​បាន​ចាត់ទុក​តុល្យការ​លើក​ឡើង​ដោយ​តាលីបង់​ថា ជា​ការ​បំផ្លើស។