ស្គាល់​តារា​កូរ៉េ​ច្រើន ដឹង​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ណា​រក្សា​ក្រុម​បាន​យូរ​ជាង​គេ​រហូត​ដល់​ឥលូវ


ស្គាល់​តារា​កូរ៉េ​ច្រើន ដឹង​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ណា​រក្សា​ក្រុម​បាន​យូរ​ជាង​គេ​រហូត​ដល់​ឥលូវ

ទោះបី​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស Shinhwaប្រហែល​​ក្លាយ​ជា​ក្រុង​ចម្រៀង​រក្សា​ក្រុម​បាន​យូរ​ជាង​គេ​​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ចម្រៀងK-pop ប៉ុន្តែ​អ្នក​នឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ព្រោះ​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​មួយ​ចំនួន​អាច​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​បាន​យូរ​មិន​ចាញ់​ក្រុម​ចម្រៀង​មួយ​នេះ​ទេ។ ខាង​ក្រោម​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ទាំង១០ ដែល​អាចរក្សា​ក្រុម​បាន​យូរ​ជាង​គេ​រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន៖

 

១. Shinhwa – ១៨​ឆ្នាំ

 

២. TVXQ – ១៣​ឆ្នាំ

 

៣. Super Junior – ១១​ឆ្នាំ

 

៤. BIGBANG – ១០ឆ្នាំ

 

៥. FTISLAND – ៩​ឆ្នាំ

 

៦. SHINee –៨ឆ្នាំ

 

៧. 2pm – ៨ឆ្នាំ​

 

៨. BEAST – ៧​ឆ្នាំ​

 

៩.INFINITE – ៦ឆ្នាំ​

 

១០. Teen Top – ៦​ឆ្នាំ

 

 

ចុចអាន៖Beakhyun និង Suzy នឹង​ចេញ​បទ​ឆ្លងឆ្លើយ​លើក​ដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​៧ មករា

ប្រែសម្រួល៖​ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖  koreaboo
​​​​​​​​​