រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ កោះហៅមេគុកទូទាំងប្រទេស មកប្រជុំពង្រឹងគោល ការណ៍សុំបន្ថយទោស និងលើកលែង ទោសទណ្ឌិត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក អង្គ វង្សវឌ្ឍនា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានកោះ ហៅព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រម និងប្រធានពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេស មកប្រជុំពិភាក្សាគ្នា ជុំវិញបញ្ហាពង្រឹង គោលការណ៍សុំបន្ថូបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិត ក្នុងកម្មវិធីពិសេសៗ របស់ជាតិកន្លងមក៕