ក្រសួង​២​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាសជូន​ក្រុមហ៊ុន AZ ស្តីពី​ការបញ្ឈប់​បង់ប្រាក់​កម្រៃ​ថែទាំ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន យោងតាម​លិខិតផ្លូវការ​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​លោក ត្រាំ អ៊ីវ តឹក បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​មួយ​អំពី​ការបញ្ឈប់ ការបង់ប្រាក់​កម្រៃ​ថែទាំ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ជូន​ក្រុមហ៊ុន AZ Investment Co., Ltd៕ ខាងក្រោម​នេះ​លិខិត​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ទាំងពីរ ផ្ញើជូន​ក្រុមហ៊ុន AZ Investment Co., Ltd ៖

ក្រសួង​២​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាសជូន​ក្រុមហ៊ុន AZ ស្តីពី​ការបញ្ឈប់​បង់ប្រាក់​កម្រៃ​ថែទាំ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤