អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​៖​ពីថ្ងៃ​ទី​១​ដល់​ថ្ងៃទី​៥ សមត្ថកិច្ច​ពិន័យ​បាន​ជិត​៣៤០​លាន​រៀល​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​០១ ដល់​ថ្ងៃ​០៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ លើ​ការចុះអនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី កម្លាំង​នគរបាល​ចរាចរណ៍​បាន​ពិន័យ​ថវិកា​បាន​៣៣៩,៧២៧,០០០​រៀល​នៅ​ទូទាំងប្រទេស ក្នុងនោះ​បានមកពី​ការពិន័យ​ឡាន ដែល​បង់​ថវិកា​រួច​មាន​ចំនួន ១៩៤, ១៧៨,០០០​រៀល និង​ការ ពិន័យ​ម៉ូតូ​បាន​១៤៥,៥៤៩,០០០​រៀល​។ នេះ​បើ​យោងតាម​របាយការណ៍រ​បស់​បូកសរុប​លទ្ធផល​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​៕

អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​៖​ពីថ្ងៃ​ទី​១​ដល់​ថ្ងៃទី​៥ សមត្ថកិច្ច​ពិន័យ​បាន​ជិត​៣៤០​លាន​រៀល​