ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្នើ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចាត់វិធានការ​ឃាត់​រថ​យន្ត​គិលាន​សង្គ្រោះបន្ទាន់​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ នៅ​ថ្ងៃទី​៥  ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥ ដោយបាន​ធ្វើការ​ស្នើ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចាត់វិធានការ​ចំពោះរ​ថយ​ន គិលានសង្គ្រោះ​( Ambulance ) គ្លីនិក​ឯកជន​មួយចំនួន​ដែល​បាន​ក្លែងបន្លំ និង​គ្មាន​ស្លាក​លេខ​រថយន្ត​ត្រឹមត្រូវ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដឹក ជនរងគ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាច​រណ៍​តាមផ្លូវ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​៕

ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្នើ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចាត់វិធានការ​ឃាត់​រថ​យន្ត​គិលាន​សង្គ្រោះបន្ទាន់​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​