អគ្គិសនី​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី រយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅ​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល​

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនី​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃទី​៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ការផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី រយៈពេល​២​ថ្ងៃ នៅ​តំបន់​មួយចំនួន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៨ ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​អនុវត្ត ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈ​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ​៕​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី រយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅ​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល​