ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​


ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​

កម្មវិធី​ប្រកួត​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ជា​ច្រើន​ បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ក្នុង​សាលា​បឋម​សិក្សា​​មួយ​ក្នុង​ ទី​ក្រុង​ Hangzhou ខេត្ត​ Zhejiang ប្រទេស​ចិន។ សិស្ស​​​​​​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​ទាំង​អស់​ ត្រូវ​តម្រូវ​ឲ្យ​​​ដាក់​ រូប​ភាព​​របស់​ពួក​គេ​ ដែល​បាន​​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម រូប​គំនូរ​ល្បី​ៗ ឬ​​ជា​ស្នាដៃ​ចម្លង​តាម​​​​ផ្ទាំង​គំនូរ​ណា​មួយ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​មួយ​ចំនួន​​របស់​បេក្ខជន​ដែល​បាន​ដាក់​រូប​ប្រកួត​ប្រជែង៖

 

ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
 

ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​
ទៅ​មើល​​​ការ​ប្រកួត​​ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​​ផ្ទាំង​គំនូរ​​ល្បី​ៗ​នៅ​​សាលា​​រៀន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​

ចុចអាន​៖​ ទៅ​មើល​ការ​ដឹក​ឥវ៉ាន់ និង​ឌុប​មនុស្ស​ លើស​ចំណុះ​ខុស​គេនៅ​ចិន

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ cctvnews