រាជរដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​ម៉ូតូ​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​បិទ​រូបថត​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​យោងតាម​លិខិត​របស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ផ្ញើ​ទៅកាន់​សម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​ម៉ូតូ ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​បិទ​រូបថត តាម​សំណើ​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​៕​សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​លម្អិត​ខាងក្រោម​៖

រាជរដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​ម៉ូតូ​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​បិទ​រូបថត​