​ល្អាង​ទឹកកក​ដ៏ចម្លែក​នៅ​ Iceland

​រូបភាព​ដោយ​អ្នកថតរូ​បជនជាតិ​បារាំង​លោក ​​Jean Francois Chaubard ដែលលោក​ថត​បាន​នៅក្នុង​ល្អាង​ទឹកកក​មួយ ​នៃ​ប្រទេស Iceland ដែល​ជាប្រទេស​នៃដែន​ទឹកកក ​។ ​
​ល្អាង​ទឹកកក​ដ៏ចម្លែក​នៅ​ Iceland
​ល្អាង​ទឹកកក​ដ៏ស្រស់​ស្អាត​នោះ ​មាន​កំពស់​ជាង​១០​ម៉ែត្រ​ទៅ​លើ​រហូត​ដល់ពិ​ដាន​ទឹកកក ​និង​មាន​បណ្ដោយ​ប្រវែង​​ជិត​១០០​ម៉ែត្រ​ទៅ​ក្នុង ។ ​មាន​អ្នកកម្សាន្ត​ដែលបាន​ទៅ​លេង​នៅ​ទី​នោះ គេបានជឿថា ​ល្អាង​ទឹកកក​នោះ​អាច​ជាទីតាំង​មូលដ្ឋាន​សម្ងាត់ ​ដែល​ដាច់​ស្រយាលពីមនុស្ស ​ហើយ​វា​អាចនឹងមានជម្រៅជ្រៅ​ជាងនេះ ​៕​
​ល្អាង​ទឹកកក​ដ៏ចម្លែក​នៅ​ Iceland
​ល្អាង​ទឹកកក​ដ៏ចម្លែក​នៅ​ Iceland
​ល្អាង​ទឹកកក​ដ៏ចម្លែក​នៅ​ Iceland
 

ដោយ៖ ឈូក ស
ប្រភព៖ CCTV