សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

ភ្នំពេញ៖ តារាចម្រៀងដែលចូល ប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈ តាំងពីកុមារភាព កញ្ញា សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា កាលពីរាត្រីយប់មិញនេះ បានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀង ខួបកំណើតមួយ ដោយមានការជួបជុំមិត្តសិល្បៈជាច្រើន បានចូលរួមអបអរសាទរ ក្នុងពិធីខួបកំណើតគម្រប់២៣ឆ្នាំ ដើម្បីស្វាគមន៍ការងារថ្មី និងជោគជ័យថ្មី របស់នាងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ ។

រូបថតក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត របស់តារាចម្រៀង កញ្ញា សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ជាច្រើនត្រូវបានមិត្តអ្នកសិល្បៈ ដែលបានចូលរួមបានបង្ហោះ ព្រោងព្រាតពេញបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថានាងបានអញ្ជើញវត្តមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើន បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីខួបកំណើត គម្រប់២៣ឆ្នាំរបស់នាង នៅហាងមួយកន្លែង ដែលមានឈ្មោះថា Cowboy by Motor Café ។

ចង់ដឹងថានៅក្នុងពិធីជប់លៀង ខួបកំណើតរបស់ តារាស្រីស្អាតវ័យក្មេង កញ្ញា សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា មានវត្តមាន តារារូបណាអញ្ជើញចូលរួមខ្លះ តោះទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី

សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ធ្វើខួបកំណើតគម្រប់ ២៣ឆ្នាំ ស្វាគមន៍ជោគជ័យថ្មី