រដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍ ចាត់ទុកកសិ-ទេសចរណ៍ ជាផលិតផល ទេសចរណ៍ មួយដ៏មាន សក្តានុពល បន្ទាប់ពី អេកូទេសចរណ៍

បន្ទាយមានជ័យ៖ លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ទេសចរណ៍បានចាត់ទុក កសិ-ទេសចរណ៍ គឺជាផលិតផលទេសចរណ៍មួយ ដ៏មានសក្តានុពល បន្ទាប់ពីអេកូទេសចរណ៍ ជាពិសេសសម្រាប់ បណ្តាប្រទេសដែល សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែក លើវិស័យកសិកម្ម ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើម។

លោករដ្ឋមន្រ្តីថ្លែង នៅក្នុងពិធីបុណ្យស្រូវ និងចំបើងនៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យថា ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ បុណ្យស្រូវ និងចំបើង មិនត្រឹមតែអាចជួយ ផ្សព្វផ្សាយសក្ដានុពល កសិ-ទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា និងជំរុញការ អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាប៉ុណ្ណោះទេ ក៏អាចទាក់ទាញ ចំណាប់អារម្មណ៍ពី ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ វិស័យឯកជន និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងមូលដ្ឋានឱ្យយកចិត្ត ទុកដាក់កាន់តែខ្ពស់ថែមទៀត លើការថែរក្សាអភិរក្ស ធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌នៅកម្ពុជា។

លោករដ្ឋមន្រ្តីសង្គត់ធ្ងន់ថា កសិ-ទេសចរណ៍ សំដៅដល់ការប្រើប្រាស់ សកម្មភាពកសិកម្ម ដើម្បីបម្រើជូនភ្ញៀវទេសចរ ដែលមានដូចជា ការស្នាក់នៅតាមកសិដ្ឋាន ការរស់នៅដោយផ្ទាល់ ជាមួយប្រជាកសិករ ក្នុងរយៈពេលខ្លី តាមរយៈ ការរៀបចំឲ្យមានជា ផ្ទះស្នាក់ការទិញ ប្រើប្រាស់នូវកសិផល ឬផលិតផលដោយ ផ្ទាល់ពីកសិករ ការចុះកម្មសិក្សាស្វែងយល់ ពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំជាដើម ដែលគោលបំណងសំខាន់ គឺផ្តល់ប្រាក់ចំណូល ដោយផ្ទាល់ទៅដល់ដៃប្រជាកសិករ។

គួរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំទទួលបានទិនផលបាន ៦០តោន ក្នុងមួយឆ្នាំៗ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ មានបរិមាណស្រូវ នាំចេញប្រហាក់ប្រហែល ឆ្នាំ២០១៤ ទោះបីជាប្រឈម និងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួត តំបន់មួយចំនួនក៏ដោយ ក៏ការនាំស្រូវចេញ របស់ខេត្តនៅតែមានកំណើន គួរឲ្យកត់សម្គាល់៕

រដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍ ចាត់ទុកកសិ-ទេសចរណ៍ ជាផលិតផល ទេសចរណ៍ មួយដ៏មាន សក្តានុពល បន្ទាប់ពី អេកូទេសចរណ៍

រដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍ ចាត់ទុកកសិ-ទេសចរណ៍ ជាផលិតផល ទេសចរណ៍ មួយដ៏មាន សក្តានុពល បន្ទាប់ពី អេកូទេសចរណ៍

រដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍ ចាត់ទុកកសិ-ទេសចរណ៍ ជាផលិតផល ទេសចរណ៍ មួយដ៏មាន សក្តានុពល បន្ទាប់ពី អេកូទេសចរណ៍